MONEY

MONEY

Sinsilyo

ngalan

bili

Gisulat isip:

1 penny
2 nickel
3 dime
4 quarter
5 nga katunga nga dolyar
6 silver dollar
usa ka sentimo
lima ka sentimo
napulo ka sentimos
kawhaan ug lima ka mga cents
kalim-an ka sentimos
usa ka dolyar
1c $. 01
5c $. 05
10c $. 10
25c $. 25
50c $. 50
$1.00

currency

ngalan

Usahay kita moingon:

bili

Gisulat isip:

7 (usa-) dollar bill
Ang lima ka dolyar nga bill nga 8
9 napulo ka dolyar nga bill
10 baynte dolyares nga kwarta
11 singkwenta dolyar nga bill
12 (usa-) usa ka gatus ka dolyar nga bill
usa
usa ka lima
usa ka napulo
usa ka kawhaan
usa ka kalim-an
usa ka gatos
usa ka dolyar
lima ka dolyares
napulo ka dolyares
baynte dolyares
kalim-an ka dolyar
usa ka gatus ka dolyar
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$100.00