Unsa ang usa ka Adverbio | Listahan sa Adverbio | Ilista ang Adverbio

Unsa ang usa ka Adverbio

  • An Adverbio nagsulti kanato og dugang mahitungod sa usa ka Verb
  • An Adverbio naghulagway o giusab ang berbo sa usa ka paagi
  • Daghan ang adverbs matapos uban ang suffix "Ly" apan dili tanan.
  • Adverbs sa kanunay nagsulti kanato unsaon naay nahitabo

Unsa ang usa ka Adverbio

Adverbio Kahubitan

Gitubag kini sa Adverbio

  • sa unsa nga paagi
  • Kanus-a
  • Diin
  • Hangtud unsa kadako
  • Nganong

Adverbio List sa mga Sample

Usa ka panultihon naghulagway sa usa ka berbo, usa ka kahulogan o laing panultihon, kini nagsulti kanato giunsa, diin, kanus-a, ngano ug uban pa. Ania ang pipila ka mga adverbio.

UNSAON SAAN KANUS-A
sa madali
malipayon
pagkamasangputon
sakit
dali
sa tago
hilom
malinawon
maalamon
sa parke
sulod sa bag
gawas sa tindahan
sa teatro
diha sa lamesa
diha sa aparador
sa balay
duol sa kahoy
sa umahan
karon
kagahapon
sa usa ka minuto
sa gabii
sa alas 5
sa dili pa mosalop ang adlaw
sa dili madugay
ugma
karon

NGANONG frequency
tungod kay siya ulahi na
samtang ang tanan nahikatulog
tungod kay gikapoy siya
ingon nga panahon na nga mobiya
tungod kay siya dili makatulog
ingon nga sila gigutom
tungod kay siya milingi dayon
tungod kay kini mao ang iyang adlaw nga natawhan
sama sa kasuko ni Pedro
sa kasagaran
usahay
matag semana
binulan nga
kanunay
dili gayud
inoras
panagsa ra
kanunay
kada tuig

Mga Adverbio alang sa mga Bata

Listahan sa Lahi nga Adhetibo

Talaan sa bokabularyo sa Opposites (o Antonyms)

kaatbang sa 3 nga mga pagsupak sa Mga Pulong sa diksyonaryo sa mga bata
Gisupak ang mga Pulong sa Larawan

Listahan sa Adverbio

top 100

top 100
dili
usab
kaayo
sa kasagaran
Apan
usab
kasagaran
tinuod nga
sa sayo
dili gayud
kanunay
usahay
sa tingub
lagmit
lamang
sa kasagaran
sa baylo
sa pagkatinuod
pag-usab
hinoon
hapit
ilabi na sa
sa walay katapusan
sa madali
tingali
na
sa ubos
direkta
busa
lain
sa ingon
dali
sa katapusan
gayud sa
tinuud
kasagaran
karon
hilabihan
sa katapusan
Kanunay
husto
sa dili madugay
ilabi na
sa unahan
adlaw-adlaw nga
kaayo
diha-diha dayon
relatibo
hinay-hinay
makatarunganon
una
bug-os nga
sa katapusan
kaylap
bag-o lang
seryoso
kanunay
bug-os nga
kasagaran
natural
dul-an sa
usahay
pag-ayo
tin-aw nga
esensya
lagmit
gamay
medyo
parehas
dako kaayo
kinahanglan
personal
panagsa ra
regular nga
sa susama
batakan
pag-ayo
epektibo
sa sinugdanan
sa literal
una sa tanan
lamang
hinay
gilauman
sa sinugdan
halos
kamahinungdanon
hingpit
ikaduha
sa ubang dapit
bisan asa
klaro
hingpit
sa pisikal nga paagi
malampuson
sa kalit
tinuod nga
halos
tanan
bisan pa niana

Top 100 +

Top 100 +
awtomatikong
pag-ayo
siguradong
tinuyo
halos wala
dali
kaayo
Ikasubo
Paggawas
kadali
dugang pa
hugot nga
matinud-anon
kaniadto
as
didto
sa diha nga
sa unsa nga paagi
so
up
gikan sa
Dili
lamang
man
unya
una
diin
ngano
karon
sa palibot
sa makausa
sa
sa
dinhi
karong gabii
palayo
karon
halayo
na
sa ulahi
sa ibabaw
bisan pa
tingali
kon dili
duol
sa unahan
sa usa ka dapit
Bisan asa
Palihug
sa walay katapusan
sa usa ka paagi
hingpit
sa gawas
oo
wala
ugma
kagahapon
ang
sa
in
on
by
labaw pa
mahitungod sa
sa maong mga
pinaagi sa
bag-o nga
lang
sa bisan unsa nga
ang matag
daghan
sa atubangan sa
sa taliwala sa
free
matarung nga
labing maayo nga
sukad
duha
sigurado
walay
balik
mas maayo
igo
daghan
gamay nga
bisan pa
dili kaayo
gamay nga
sa ilalum sa
Sunod
lisud nga
tinuod nga
sa wala
labing menos
mubo
katapusan
sa sulod
sa daplin
ubos nga
TINUOD

Adverbio sa Frequency

Kanunay - Kasagaran - Kasagaran - Kasagaran - Usahay - Usahay - Bihag - Panagsa ra - Wala

Adverbio sa Frequency

Pag-uswag Adverbio

sa ingon - Dugang pa - usab - bisan pa niana - labut pa - sa pagkatinuod - sa makadaghan - tungod niini - sukwahi - bisan asa - parehas - sa katapusan - dugang pa - dugang pa - busa - hinoon - hinoon - bisan pa niana - dugang pa - nga - bisan pa niana - sunod - bisan pa niana - karon - kon dili - hinoon - susama - sa gihapon-dayon - dayon - pagkahuman - busa - sa ingon - walay duhaduha - bisan pa niana

Pag-uswag Adverbio

Listahan sa Mga Komon nga Adverbio

A

abnormally
wala diha
sa aksidente
acidly
sa pagkatinuod
mahiligon
pagkahuman
hapit
kanunay
kasuko
annually
mabalak-on
mapahitas-on
awkwardly

B

dili maayo
bashfully
nindot
mapait
madasigon
binuta
nindot kaayo
mapahitas-on
walay kahadlok
maisugon
kadali
hayag
briskly
lapad nga
abtik

C

kalma
pag-ayo
walay pagtagad
mabinantayon
tinuud
malipayon
tin-aw nga
maalamon
pag-ayo
pagpanghambog
makadaghan
sagad
sa kanunay
coolly
husto
maisugon
hayag
mapintas

katingalahan
D

adlaw-adlaw nga
makatarunganon
minahal
paglimbong
malipayon
pag-ayo
dili maayo
tinuyo
malipayon
makugihon
mapintas
pagduhaduha
nagdamgo
E

dali
elegante
madasigon
dako kaayo
madasigon
parehas
ilabi na sa
bisan
parehas
sa katapusan
gayud sa
madasigon
hilabihan
F

makatarunganon
matinud-anon
Puy-anan
halayo
pagpuasa
pagkamatay
mabangis
kinasingkasing
mapintas gayud
mahigugmaon
binuang
maayo kaayo
prangkang
nahadlok
Gawasnon
madumduman
makalilisang
bug-os nga
sa kalagot
G

sa kasagaran
madagayaon
hinay
malipayon
malipayon
nindot nga paagi
mapasalamaton
dako kaayo
sa kahakog
H

malipayon
pagdali
himsog
ayo
makatabang
walay mahimo
kaayo
matinud-anon
walay paglaum
inoras
hungrily
I

diha-diha dayon
inosente
inquisitive
dihadiha
hilabihan
tinud-anay
makapainteres
sa sulod
makatarunganon
J

jaggedly
kasina
joshingly
malipayon
malipayon
jovially
malipayon
paghukom
makatarunganon
K

pag-ayo
kiddingly
maloloy-on
mabination
halok
knavishly
knottily
nahibal-an
maalamon
kookily
L

ulan
dili kaayo
gaan
lagmit
limply
buhi
hataas
nangandoy
malikayan
mahigugmaon
kusog nga tingog
maunongon

M

madly
halangdon
makahuluganon
mekaniko
nanghinaut
makalolooy
nagyagayaga
binulan nga
labaw pa
kamatayon
kasagaran
misteryoso
N

natural
dul-an sa
hapsay
kinahanglan
gikulbaan
dili gayud
maayo
dili maihap
dili
O

masinugtanon
nga maluya
oddly
makatarunganon
opisyal
sa kasagaran
lamang
sa dayag
malaumon
sobra nga pagsalig
owlishly
P

sakit
sa usa ka bahin
mapailubon
hingpit
sa pisikal nga paagi
playfully
matinahoron
dili maayo
positibo
kalagmitan
gamhanan
dayon
husto
sa hustong paagi

Q

katingalahan
palaaway
hinay
queerly
nga gikwestyon
nangutana
mas dali
sa madali
hilom
quirkily
quizzically

R

paspas
panagsa ra
dali
tinuod nga
mapalig-on
walay pagduhaduha
regular nga
dili maayo
balik-balik
mapasipalahon
matinahuron
sa matarung nga paagi
may katungod
rigidly
halos
mapintas

S

sadya
luwas nga
dili kaayo
nahadlok
pagsusi
pag-ayo
daw
panagsa ra
mahakogon
gilain
seryoso
shakily
malantip
sa kamanghuran
nagdagan
maulawon
hilom
matulog
hinay-hinay
hapsay
hinay
solemne
lig-on
usahay
sa dili madugay
dali
pirme
hugot
estrikto
malampuson
sa kalit
kahibulongan
pagduda
matam-is
dali
simpatiya

T

malumo
tensely
kaayo
salamat
hingpit
mahunahunaon
hugot
ugma
usab
dako kaayo
madaugon
tinuod nga
matinud-anon

U

sa katapusan
walay paglaum
dili makataronganon
dili maagwanta
dili maayo
wala damha
Ikasubo
wala'y labot
dili kinaiyanhon
wala kinahanglana
hingpit
nagpaabot
makabayaw
matul-id
upside-down
paubos
sa itaas
dinalian
mapuslanon
walay pulos
kasagaran
hingpit

V

bakante
dyutay nga
walay kapuslanan
maisugon
dako kaayo
sa pulong
kaayo
mapintas
madaugon
mapintas
malipayon
boluntaryo

W

mainiton
mahuyang
kaylap
man
basa
kinatibuk-an
sa kinatibuk-an
tinuyo
maalamon
malipayon
katingalahan
kabalaka
sayop

Y

yawningly
kada tuig
nangandoy
kagahapon
nga maduhaduhaon
batan-on

Z

madasigon
matinahuron
makalingaw