ANG POST OFFICE

ANG POST OFFICE


1 nga sulat
2 postcard
3 air letter / aerogramme
4 nga pakete / parsela
5 unang klase
6 prayoridad nga mail
7 pagpahayag sa mail / overnight mail
8 parcel post
9 certified mail
10 nga selyo
11 sheet sa mga selyo
12 nga roll of stamps
13 nga basahon sa mga selyo
14 money order
15 nga kausaban-sa-porma nga porma
Ang porma sa pagrehistro sa 16 nga pagpili
17 passport application form
18 nga sobre
19 pagbalik nga adres
20 mailing address
21 zip code
22 postmark
23 stamp / postage
24 mail slot
25 postal worker / postal clerk
26 scale
27 stamp machine
28 letter carrier / mail carrier
29 mail truck
30 mailbox