laundry

laundry

Usa ka matang sa paglaba
B load ang washer
Gub-a ang hugasan
D-load ang dryer
E nagbitay sa mga sinina sa
nga sinina
F iron
G ipilo ang labada
H gibitay ang sinina
Akong gibutang ang mga butang

1 nga paglaba
2 nga sinina nga suga
3 nga itom nga sinina
4 nga baso sa labada
5 laundry bag
6 washer / washing machine
7 laundry detergent
8 fabric softener
9 nga puti
10 basa nga sinina
11 dryer
12 lint trap
13 static cling remover
14 nga clothesline
15 clothespin
16 nga puthaw
17 ironing board
18 nga sinul-ob nga sinina
19 nga sinina nga sinina
20 spray starch
Limpyo nga sinina 21
22 closet
23 hanger
24 drawer
25 shelf-shelves