ANG LALAKI NGA STORE

ANG LALAKI NGA STORE

1 board game
Ang puzzle nga 2 (jigsaw)
Ang pagtukod sa 3
4 (building) blocks
5 rubber ball
6 beach ball
7 pail ug pala
8 nga monyeka
9 nga sinina nga 10 nga monyeka nga balay
11 nga muwebles sa balay nga monyeka
12 action figure
13 stuffed animal
14 matchbox nga sakyanan
15 toy truck
16 racing car set
17 train set
18 model kit
19 science kit
20 walkie-talkie (set)
21 hula hoop
22 jump rope
23 bubble sabon
24 trading cards
25 crayons
26 (kolor) mga marka
Ang kolor nga 27 nga libro
28 nga construction paper
Gipahimutang ang 29 nga pintura
30 (modelo) nga lapok
Mga sticker sa 31
32 nga bisikleta
33 tricycle
34 wagon
35 skateboard
36 swing set
37 play house
38 kiddie pool / inflatable pool