KOMUNIDAD NGA MGA INSTITUSYON

KOMUNIDAD NGA MGA INSTITUSYON


Usa ka estasyon sa kapolisan
B nga estasyon sa kalayo
C hospital
D town hall / city hall
E recreation center
F dump
G sentro sa pag-atiman sa H nga sentro sa senior
Ako nagsimba J sinagoga K mosque L templo

1 emergency operator
2 nga pulis
3 police car
4 fire engine
5 firefighter
6 emergency room
7 EMT / paramedic
Ambulansya sa 8
9 mayor / city manager
10 nga meeting room
11 gym
Mga direktor sa 12 nga mga kalihokan
13 game room
14 swimming pool
15 sanitation worker
16 recycling center
17 child-care worker
18 nursery
19 playroom
20 eldercare worker / senior care worker