Mga problema sa panimalay ug pag-ayo

Mga problema sa panimalay ug pag-ayo

Paglimpyo sa mga suplay, pagpanglimpyo sa panimalay ug pagpanglaba

Usa ka tubero
1 Ang tubigan nalaya.
2 Ang lababo gibuak.
3 Ang init nga water heater wala magtrabaho.
4 Ang kasilyas nabuak.
B roofer
5 Ang atop nalumpay.
C (balay) nga pintor
6 Ang pintal nagsapaw.
7 Ang dingding nabuak.
D cable TV nga kompanya
8 Ang cable TV wala magtrabaho.
E kasangkapan repairperson
9 Ang stove wala magtrabaho. 10 Ang refrigerator nahunong.
F exterminator / pest control specialist
11 Adunay ... .. sa kusina.
usa ka anay
mga biko
c ants
d mga putyokan
mga uk-ok
f tikang
g mga ilaga


G locksmith
12 Ang kandado nabuak.
H electrician
13 Ang atubangan nga kahayag wala magpadayon.
14 Ang doorbell wala mag-ring.
15 Ang gahum anaa sa sala.
Ako ang panghaw
16 Ang chimney hugaw.
J home repairperson / "handyman"
17 Ang mga tile sa kaligoanan mga loose.
K carpenter
18 Ang mga lakang nabuak.
19 Ang pultahan dili bukas.
L pagpainit ug air conditioning nga serbisyo
20 Ang sistema sa pagpainit nabuak.
21 Ang air conditioning wala magtrabaho.