Insekto

MGA INSEKTA

31. molupad ang 32. lamok 33. Pulgas 34. firefly / lightning bug
31. lupad
32. lamok
33. pulgas
34. firefly / lightning bug
35. ani 36. dragonfly
35. inahan
36. dragonfly
37. kaka. web 38. ladybug 39. wasp
37. kaka. web
38. ladybug
39. wasp
40. tambal 41. Bee a. beehive 42. hantatalo a. kape
40. sulud
41. Bee a. beehive
42. hantatalo a. kape
43. butterfly 44. balangaw nga 46. bakukang
43. butterfly
44. balhiboon
46. bakukang
45. ant
45. ant

47. termite
48. roach / cockroach 49. ang tanga
48. roach / cock
49. ang tanga
50. lihok nga 51. ampo nga mantis 52. gangis
50. lungib
51. ampo nga mantis
52. gangis

Mga pananglitan sa mga insekto

mga ehemplo sa mga insekto

water strider, atlas nga anunugba, tipik nga panagsangga, panit, dragonfly

Mga pananglitan sa mga insekto

sexton beetle, yellowjacket, homet, horsefly, bumblebee, oriental cockroach, peppered moth, higanteng water bug (uban ang) cockchafer, cicada, monarch butterfly, dako nga green bush-cricket,

Mga pananglitan sa mga insekto

pulgas, louse, mmosquito, furniture beetle, ant, fly, tsetse fly, anay, ladybird beetle, shield bug

Mga pananglitan sa mga arachnid

mga ehemplo sa mga arachnid

hikut, alibangbang, kaka, labaha, tanom nga tarantula, scorpion