PAGPANGANDAM, PAGHIMO, PAGPANGHILIN

Home » PAGPANGANDAM, PAGHIMO, PAGPANGHILIN

PAGPANGANDAM UG MGA RECIPES

Giputol ang 1 (up)
2 chop (up)
3 tipik
4 grate
5 nga panit
6 break
Gibunalan ang 7
8 pagpalihok
9 ibubo ang 10 idugang
11 combine__and
12 mix_and_
13 put_in_
14 cook
15
Hubag nga 16
17 broil
18 nga alisngaw
19 fry
20 saute
21 simmer
22 nga sinugba
23 barbecue / grill
24 pagpasiga
25 nga microwave

Pagluto - Food - Picture Dictionary

Pagluto - Food - Picture Dictionary

Hugasan ang 1

2 nga panit

3 grate

4 chop

5 crush

Gibunalan ang 6

Giputol ang 7

8 tipik

9 grease

10 break

11 pagpalihok

12 mix

Pagluto - Food - Picture Dictionary

Kumuha sa 13

14 nga alisngaw

15 saute

16 alang

Timbangon ang 17

Hubag nga 18

19 idugang

20

21 pagpasiga

22 grill

23 nga sinugba

Pagluto - Food - Picture Dictionary

16 alang

Timbangon ang 17

24 barbecue

25 nga sukod

26 fry

Facebook Comments