Nawong, Buhok

Ang akong nawong

sa tawo lawas
Lawas mga bahin


Hikapa ang akong nawong,
Hikapa ang akong ilong,
Hikapa ang akong mga mata,
Ug ang mga kilay.
Hikapa ang akong mga dalunggan,
Hikapa ang akong suwang.
Karon nahibal-an mo, Unsa ang akong gipasabut!

Ang nawong

agtang, aping, suwang, dalunggan, mata, ilong, buho sa ilong
baba, freckles, bungot, bigote, dunot
kunot, apapangig

eyebrow, eyelid
eyelashes, estudyante

mga ngabil, ngipon, dila

Buhok

Naghulagway Buhok | Hulagway sa Hulagway

itom, blond (e), brown, patas
ginger, gray, kalbo
taas, mubo, tul-id
kulba, curly, fringe