Alphabet Alphabet

Ang Alpabeto

Ang Alphabet Song

Usa ka mansanas ug
B alang sa bola
C alang sa cat ug
D alang sa monyeka
E alang sa itlog ug
F alang sa baki
G alang sa bildo ug
H alang sa kalo
Ako alang sa igloo ug
J alang sa jam
K alang sa kite ug
L alang sa karnero
M alang sa tawo ug
N alang sa pukot
O alang sa sibuyas ug
P alang sa pen
Q alang sa rayna ug
R alang sa singsing
S sa bitoon ug
T alang sa tren
U alang sa payong ug
V alang sa van
W alang sa pagbantay ug
X sa kahon
Y alang sa yate ug
Z alang sa zoo

Karon nahibal-an ko kini, mao usab kanimo!

A, b, C, d-mga titik
A, B, C - dagkong mga letra
a, b, c - gagmay nga mga letra
a, e, lo, u - vowels
b, c, d, f, g, etc. - mga konsonante
apple, ball - mga pulong